Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000015

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938387
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000015
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000017

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938388
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000017
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000018

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938389
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000018
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000019

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938390
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000019
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000020

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938391
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000020
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000021

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938392
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000021
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000022

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938393
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000022
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000023

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938394
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000023
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000024

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938395
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000024
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000025

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938396
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000025
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1000026

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938397
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1000026
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1012278

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938398
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1012278
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1013790

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938399
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1013790
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 1018392

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3938400
user_idpuste2501224
fobject_idpuste1018392
resource_idpuste940
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste31500
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-05-21 15:06:47  Justyna Zajko-Czochańska

Utworzono zamówienie publiczne 31500 o nazwie 'Przebudowa istniejącej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pałacu Hasbacha w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste31500
namepustePrzebudowa istniejącej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pałacu Hasbacha w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23
contract_subjectpusteDoziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
deadlinepuste2021-06-08
publishfrompuste2021-05-21
publishtopuste2021-11-08
txtpuste

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  Roboty budowlane - Przebudowa istniejącej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pałacu Hasbacha w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2021 do godz. 12:00

user_idpuste2501224
resource_idpuste940
language_idpuste1
bid_bondpuste5000.00
tagspusteprzetarg nieograniczony,
deadlinetimepuste
2021-06-08 13:26:35  Justyna Zajko-Czochańska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-06-08 15:05:06  Justyna Zajko-Czochańska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-06-09 13:56:46  Justyna Zajko-Czochańska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-06-15 15:17:14  Justyna Zajko-Czochańska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się