Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-22 09:10:14  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole short zmieniło wartość z 'Opłata skarbowa' na 'Sposób uiszczania opłat skarbowych'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>OPŁATA SKARBOWA</strong><br /> <br /> Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finans&oacute;w Miasta<br /> <br /> Bank Pekao S.A. O/Białystok<br /> <br /> <strong>26 1240 5211 1111 0010 3553 3132</strong><br /> <br /> Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto <strong>Departamentu Finans&oacute;w Miasta</strong> można uiszczać w następujących punktach:osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:</p> <ul> <li> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,</li> <li> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115,</li> <li> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,</li> <li> Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2.</li> </ul> <p> <br /> Osoby fizyczne dodatkowo wpłaty tytułem opłaty skarbowej bez prowizji mogą uiszczać w następujących plac&oacute;wkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:</p> <ul> <li> Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,</li> <li> I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,</li> <li> I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,</li> <li> I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonog&oacute;rska 2, 15-674 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.</li> </ul> ' na '<p> <strong>OPŁATA SKARBOWA</strong><br /> <br /> <strong>Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finans&oacute;w Miasta</strong><br /> <br /> Bank Pekao S.A. O/Białystok<br /> <br /> <strong>26 1240 5211 1111 0010 3553 3132</strong><br /> <br /> Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto Departamentu Finans&oacute;w Miasta można uiszczać w następujących punktach:osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:</p> <ul> <li> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,</li> <li> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115,</li> <li> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,</li> <li> Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2.</li> </ul> <p> <br /> Osoby fizyczne dodatkowo wpłaty tytułem opłaty skarbowej bez prowizji mogą uiszczać w następujących plac&oacute;wkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:</p> <ul> <li> Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,</li> <li> I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,</li> <li> I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,</li> <li> I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonog&oacute;rska 2, 15-674 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortOpłata skarbowaSposób uiszczania opłat skarbowych
full

OPŁATA SKARBOWA

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

Bank Pekao S.A. O/Białystok

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2.


Osoby fizyczne dodatkowo wpłaty tytułem opłaty skarbowej bez prowizji mogą uiszczać w następujących placówkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:

 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.

OPŁATA SKARBOWA

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

Bank Pekao S.A. O/Białystok

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2.


Osoby fizyczne dodatkowo wpłaty tytułem opłaty skarbowej bez prowizji mogą uiszczać w następujących placówkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:

 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.
2015-12-22 09:13:49  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>OPŁATA SKARBOWA</strong><br /> <br /> <strong>Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finans&oacute;w Miasta</strong><br /> <br /> Bank Pekao S.A. O/Białystok<br /> <br /> <strong>26 1240 5211 1111 0010 3553 3132</strong><br /> <br /> Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto Departamentu Finans&oacute;w Miasta można uiszczać w następujących punktach:osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:</p> <ul> <li> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,</li> <li> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115,</li> <li> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,</li> <li> Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2.</li> </ul> <p> <br /> Osoby fizyczne dodatkowo wpłaty tytułem opłaty skarbowej bez prowizji mogą uiszczać w następujących plac&oacute;wkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:</p> <ul> <li> Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,</li> <li> I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,</li> <li> I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,</li> <li> I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonog&oacute;rska 2, 15-674 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,</li> <li> II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.</li> </ul> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>OPŁATA SKARBOWA</strong><br /> <br /> <strong>Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finans&oacute;w Miasta</strong><br /> <br /> Bank Pekao S.A. O/Białystok<br /> <br /> <strong>26 1240 5211 1111 0010 3553 3132</strong><br /> <br /> Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto Departamentu Finans&oacute;w Miasta można uiszczać w następujących punktach:osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,</li> <li style="text-align: justify;"> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115,</li> <li style="text-align: justify;"> Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,</li> <li style="text-align: justify;"> Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> Osoby fizyczne dodatkowo wpłaty tytułem opłaty skarbowej bez prowizji mogą uiszczać w następujących plac&oacute;wkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,</li> <li style="text-align: justify;"> I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,</li> <li style="text-align: justify;"> I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,</li> <li style="text-align: justify;"> I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonog&oacute;rska 2, 15-674 Białystok,</li> <li style="text-align: justify;"> II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,</li> <li style="text-align: justify;"> II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok,</li> <li style="text-align: justify;"> II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,</li> <li style="text-align: justify;"> II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,</li> <li style="text-align: justify;"> II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

OPŁATA SKARBOWA

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

Bank Pekao S.A. O/Białystok

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2.


Osoby fizyczne dodatkowo wpłaty tytułem opłaty skarbowej bez prowizji mogą uiszczać w następujących placówkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:

 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.

OPŁATA SKARBOWA

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

Bank Pekao S.A. O/Białystok

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2.


Osoby fizyczne dodatkowo wpłaty tytułem opłaty skarbowej bez prowizji mogą uiszczać w następujących placówkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:

 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.
2015-12-22 09:06:43  kaminski_krystian kaminski_krystian

Utworzono artykuł 34819 o nazwie 'Opłata skarbowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste34819
user_idpuste520135
resource_idpuste940
namepusteOpłata skarbowa
category_idpuste126
language_idpuste1
shortpusteOpłata skarbowa
fullpuste

OPŁATA SKARBOWA

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

Bank Pekao S.A. O/Białystok

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:osoby fizyczne i osoby prawne - tytułem opłaty skarbowej w kasach:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 2/2, pok.115,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2.


Osoby fizyczne dodatkowo wpłaty tytułem opłaty skarbowej bez prowizji mogą uiszczać w następujących placówkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:

 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.
publishfrompuste2015-12-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoplata-skarbowa

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się