Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-22 11:13:09  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Sprawy należące do kompetencji Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosk&oacute;w, za wyjątkiem spraw, w kt&oacute;rych występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.<br /> <br /> Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: 85 741-23-32, 85 732-75-62<br /> <br /> Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Sprawy należące do kompetencji Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosk&oacute;w, za wyjątkiem spraw, w kt&oacute;rych występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.<br /> <br /> Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: 85 74-12-332, 85 73-27-562<br /> <br /> Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sprawy należące do kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosków, za wyjątkiem spraw, w których występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.

Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: 85 741-23-32, 85 732-75-62

Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz

Sprawy należące do kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosków, za wyjątkiem spraw, w których występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.

Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: 85 74-12-332, 85 73-27-562

Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz

2015-12-22 11:14:41  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Sprawy należące do kompetencji Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosk&oacute;w, za wyjątkiem spraw, w kt&oacute;rych występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.<br /> <br /> Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: 85 74-12-332, 85 73-27-562<br /> <br /> Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Sprawy należące do kompetencji Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosk&oacute;w, za wyjątkiem spraw, w kt&oacute;rych występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.<br /> <br /> Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: (85) 74-12-332, (85) 73-27-562<br /> <br /> Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sprawy należące do kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosków, za wyjątkiem spraw, w których występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.

Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: 85 74-12-332, 85 73-27-562

Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz

Sprawy należące do kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosków, za wyjątkiem spraw, w których występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.

Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: (85) 74-12-332, (85) 73-27-562

Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz

2016-05-06 11:33:36  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Sprawy należące do kompetencji Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosk&oacute;w, za wyjątkiem spraw, w kt&oacute;rych występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.<br /> <br /> Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: (85) 74-12-332, (85) 73-27-562<br /> <br /> Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Sprawy należące do kompetencji Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosk&oacute;w, za wyjątkiem spraw, w kt&oacute;rych występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.<br /> <br /> Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: (85) 74-12-332, (85) 73-27-562<br /> <br /> Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sprawy należące do kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosków, za wyjątkiem spraw, w których występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.

Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: (85) 74-12-332, (85) 73-27-562

Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz

Sprawy należące do kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosków, za wyjątkiem spraw, w których występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.

Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: (85) 74-12-332, (85) 73-27-562

Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska

2015-12-22 08:55:54  kaminski_krystian kaminski_krystian

Utworzono artykuł 34815 o nazwie 'Przyjmowanie spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste34815
user_idpuste520135
resource_idpuste940
namepustePrzyjmowanie spraw
category_idpuste126
language_idpuste1
shortpusteStan przyjmowanych spraw oraz kolejność ich załatwiania bądź rozstrzygania
fullpuste

Sprawy należące do kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku załatwiane są w kolejności wpływających wniosków, za wyjątkiem spraw, w których występuje zagrożenie zabytku. Tego rodzaju sprawy załatwiane są poza kolejnością.

Informacje o stanie przyjmowanych spraw dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok. 101 /sekretariat/, lub telefonicznie - nr telefonu: 85 741-23-32, 85 732-75-62

Osoby odpowiedzialne: Joanna Piszczatowska, Marta Radaszkiewicz

publishfrompuste2015-12-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzyjmowanie-spraw

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się