Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-09 10:54:27  Justyna Zajko-Czochańska

Utworzono artykuł 219871 o nazwie 'Sprawozdania finansowe'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste219871
user_idpuste2501224
resource_idpuste940
namepusteSprawozdania finansowe
category_idpuste122
language_idpuste1
shortpusteSprawozdania finansowe
fullpuste

Sprawozdania finansowe

publishfrompuste2019-05-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdania-finansowe
2020-03-25 14:54:57  Justyna Zajko-Czochańska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-25 14:54:57  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 740510

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2852605
user_idpuste2501224
fobject_idpuste740510
resource_idpuste940
modelpusteArticle
foreign_idpuste219871
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-03-25 14:54:57  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 740511

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2852606
user_idpuste2501224
fobject_idpuste740511
resource_idpuste940
modelpusteArticle
foreign_idpuste219871
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-03-25 14:54:57  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 740512

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2852607
user_idpuste2501224
fobject_idpuste740512
resource_idpuste940
modelpusteArticle
foreign_idpuste219871
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-03-25 14:54:57  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 740513

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2852608
user_idpuste2501224
fobject_idpuste740513
resource_idpuste940
modelpusteArticle
foreign_idpuste219871
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się