Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-18 10:27:54  Justyna Zajko-Czochańska

Utworzono artykuł 189039 o nazwie 'Plan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2019'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste189039
user_idpuste2501224
resource_idpuste940
namepustePlan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2019
category_idpuste33513
language_idpuste1
shortpustePlan kontroli planowanych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na rok 2019
fullpuste
PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU NA ROK 2019
 
publishfrompuste2019-01-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteplan-kontroli-wuoz-w-bialymstoku-na-rok-2019
2019-02-05 13:04:52  Justyna Zajko-Czochańska

Pole full zmieniło wartość z '<div> PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEW&Oacute;DZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTK&Oacute;W W BIAŁYMSTOKU NA ROK 2019</div> <div> &nbsp;</div> ' na '<div> PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEW&Oacute;DZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTK&Oacute;W W BIAŁYMSTOKU ORAZ MIEJSKICH KONSERWATOR&Oacute;W ZABYTK&Oacute;W NA ROK 2019</div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU NA ROK 2019
 
PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU ORAZ MIEJSKICH KONSERWATORÓW ZABYTKÓW NA ROK 2019
 
2020-01-15 11:29:42  Justyna Zajko-Czochańska

Zmieniono nazwę z 'Plan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2019' na 'Plan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2020'

Pole short zmieniło wartość z 'Plan kontroli planowanych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na rok 2019 ' na 'Plan kontroli planowanych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na rok 2020 '

Pole full zmieniło wartość z '<div> PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEW&Oacute;DZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTK&Oacute;W W BIAŁYMSTOKU ORAZ MIEJSKICH KONSERWATOR&Oacute;W ZABYTK&Oacute;W NA ROK 2019</div> <div> &nbsp;</div> ' na '<div> PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEW&Oacute;DZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTK&Oacute;W W BIAŁYMSTOKU ORAZ MIEJSKICH KONSERWATOR&Oacute;W ZABYTK&Oacute;W NA ROK 2020</div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePlan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2019Plan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2020
shortPlan kontroli planowanych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na rok 2019 Plan kontroli planowanych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na rok 2020
full
PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU ORAZ MIEJSKICH KONSERWATORÓW ZABYTKÓW NA ROK 2019
 
PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU ORAZ MIEJSKICH KONSERWATORÓW ZABYTKÓW NA ROK 2020
 
2020-01-15 11:30:54  Justyna Zajko-Czochańska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-02-02 15:25:21  Justyna Zajko-Czochańska

Zmieniono nazwę z 'Plan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2020' na 'Plan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2021'

Pole short zmieniło wartość z 'Plan kontroli planowanych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na rok 2020 ' na 'Plan kontroli planowanych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na rok 2021 '

Pole full zmieniło wartość z '<div> PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEW&Oacute;DZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTK&Oacute;W W BIAŁYMSTOKU ORAZ MIEJSKICH KONSERWATOR&Oacute;W ZABYTK&Oacute;W NA ROK 2020</div> <div> &nbsp;</div> ' na '<div> PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEW&Oacute;DZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTK&Oacute;W W BIAŁYMSTOKU&nbsp; NA ROK 2021</div> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePlan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2020Plan kontroli WUOZ w Białymstoku na rok 2021
shortPlan kontroli planowanych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na rok 2020 Plan kontroli planowanych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku na rok 2021
full
PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU ORAZ MIEJSKICH KONSERWATORÓW ZABYTKÓW NA ROK 2020
 
PLAN KONTROLI PLANOWANYCH WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU  NA ROK 2021
 
2021-02-02 15:25:21  Justyna Zajko-Czochańska

Załączono plik 923726

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3636810
user_idpuste2501224
fobject_idpuste923726
resource_idpuste940
modelpusteArticle
foreign_idpuste189039
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się