2015-12-15

Udostępnianie informacji o rejestrach

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków nieodpłatnie udostępnia do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadaną przez siebie dokumentację tego zabytku oraz umożliwia dokonywanie niezbędnych odpisów z tej dokumentacji na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz.1568 z późn.zm.).

 

Dokumentacje zabytków udostępniane są innym osobom zgodnie z regulaminem udostępniania i korzystania z dokumentacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Informacji dotyczących dokumentacji poszczególnych zabytków udziela:
Andrzej Cieślik starszy inspektor ds. dokumentacji zabytków i archiwum zakładowego pokój nr 105,  nr tel. (085) 741-23-32