2015-12-15

Rejestr B - zabytki ruchome

Dane dotyczące rejestru zabytków ruchomych są obecnie opracowywane w formie elektronicznej. Informacje o rejestrze można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok w pok.106. Osoba odpowiedzialna: Pani Agnieszka Witek.