2019-03-29

Decyzje o wpisie do rejestru zabytków układu przestrzennego

Decyzje o wpisie do rejestru zabytków układu przestrzennego

Załączniki

  BIAŁOWIEŻA-CZĘŚĆ OSADY.pdf 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  BOĆKI - UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  BRAŃSK UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 2,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DĄBROWA BIAŁOSTOC...NY MIASTA.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  CZYŻE-UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 2,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DOMANOWO-UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  GRÓDEK-TEREN CZĘ...IASTA (3).pdf 427,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GONIĄDZ - UKŁAD P...NY MIASTA.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KNYSZYN-TEREN CZĘŚCI MIASTA.pdf 787,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KLESZCZELE - UKŁAD...ESTRZENNY.pdf 2,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  JANÓW-ROZPLANOWANI...NE MIASTA.pdf 1,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  KORYCIN-ROZPLANOWAN...ESTRZENNE.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MICHAŁOWO-ZABYTKOW...LANOWANIE.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MIELNIK-UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 799,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MILEJCZYCE-ROZPLANO...ESTRZENNE.pdf 1,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  NAREW-UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  NIEMIRÓW-ZABYTKOWY...ZABYTKÓW.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  NOWY DWÓR-ROZPALNO...ESTRZENNE.pdf 996,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ORLA-UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  OSTROŻANY-ROZPLANO...ZENNE WSI.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  RUDKA-UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIDRA-UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 1,12 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SUPRAŚL-TEREN CZĘ...CI MIASTA.pdf 944,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  TOPCZEWO-ZABYTKOWE ...WANIE WSI.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  TOPOLANY-ROZPALNOWA...ZENNE WSI.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SURAŻ-UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 2,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  TRZEŚCIANKA-ZABYTK...WANIE WSI.pdf 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  TYKOCIN-TEREN CZĘŚCI MIASTA.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZABŁUDÓW-TEREN CZ...CI MIASTA.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZALESIE-UKŁAD PRZESTRZENNY.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SOCE - HISTORYCZNY ...LISTYCZNY.pdf 2,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIEMIATYCZE - UKŁA...NY MIASTA.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  CHOROSZCZ - HISTORY...Ć MIASTA.pdf 923,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się