Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa istniejącej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pałacu Hasbacha w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23  
Przedmiot zamówienia
Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku  
Województwo
PODLASKIE  
Powiat
Białystok  
Ulica
ul. Dojlidy Fabryczne  
Numer budynku
23  
Data publikacji od
2021-05-21  
Data publikacji do
2021-11-08  
Termin składania ofert
2021-06-08 12:00  
Cpv
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  Roboty budowlane - Przebudowa istniejącej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pałacu Hasbacha w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.06.2021 do godz. 12:00

Załączniki

  ogłoszenie.pdf 113,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...komentarz.doc 394 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...rtowegoo.docx 42,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...luczenia.docx 26,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...powaniu.docx 29,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...ówienia.docx 26,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  SWZ podpis..pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...owlanych.docx 25,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 8 do....2021 r..docx 28,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 9 do...iportalu.docx 21,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  PFU.pdf 4,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o kwocie.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...3) (003).docx 19,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  2021-06-15 Informac...tniejszej.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się