Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenia i pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Zasady uzyskiwania zezwolenia i pozwolenia na usunięcie drzew i
krzewów rosnących na nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków
26.01.2018 więcej
Załatwianie spraw w urzędzie
Sposób załatwiania spraw w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków w Białymstoku
22.12.2015 więcej
Skargi i wnioski
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków
22.12.2015 więcej
Opłata skarbowa
Sposób uiszczania opłat skarbowych
22.12.2015 więcej
Przyjmowanie spraw
Stan przyjmowanych spraw oraz kolejność ich załatwiania bądź
rozstrzygania
22.12.2015 więcej
Regulamin korzystania z archiwum
Regulamin korzystania z archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Białymstoku
15.12.2015 więcej