2017-05-26

Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak R.5140.31.2017.KN

Zawiadomienie o wszczęciu, na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 grudnia 2016 r. l.dz. MKZ.40422.1.2016.AŻ (uzupełniony pismem z dnia 8 maja 2017 r. MKZ.40422.1.2016/2017.AŻ), postępowania administracyjnego w sprawie wyjaśnienia treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 30 marca 1990 r. l. dz. Kl. WKZ 534)807)d)90 o wpisaniu do rejestru zabytków „zespołu budynków koszarowych przy ul. Nowotki w Suwałkach.

Załączniki

  Zawiadomienie R.514...6.05.2017.pdf 107,83 KB (pdf) szczegóły pobierz