2017-08-02

Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o wpisaniu do rejestru, znak R.5140.31.2017.KN

Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 30 marca 1990 r. l. dz. Kl. WKZ 534)807)d)90 w sprawie wpisania do rejestru zabytków „zespołu budynków koszarowych przy ul. Nowotki w Suwałkach w granicach **) Zespół koszarowy znajduje się w bloku zabudowy zamkniętym ulicami: Nowotki, Świerkowa, Modrzewiowa i Nawrota” - w części dotyczącej pkt 2 wniosku.

Załączniki

  Postanowienie R.514...2.08.2017.pdf 139,94 KB (pdf) szczegóły pobierz