2017-08-16

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, znak Z.5151.97.2017

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Gminie Miejskiej w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki, z dnia 11 sierpnia 2017 r., l.dz. Z.5151.97.2017.KS, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz z przyłączami do odbiorców na działkach o nr geod.: 95, 97, 100, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124/1, 124/2, 125, 126, 135, 136, 137, 138, 139, 140,162/3, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 168/2, 168/3, 168/4, 169/1, 169/2, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176/1, 176/2, 177, 178/1, 178/2, 178/3, 179, 180, 181/1, 181/2, 182, 183/1, 183/2, 184, 185, 186, 187/2, 187/3, 187/4, 188, 189/1, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 190/1, 190/2, 191, 192, 217, 235/1, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 246/1, 246/2, 249, 250, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 253, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 257, 258, 279, 280, 281, 282, 283, 284/1, 284/2, 285/1, 282/2, 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300, 301/1, 301/3, 301/4, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 303/3, 304, 305/1, 305/2, 305/3, 306, 307, 308/1, 308/2, 309, 326, 347, w obrębie Kruszyniany, gm. Krynki.

Załączniki

  Obwieszczenie Z.515...1.08.2017.pdf 101,18 KB (pdf) szczegóły pobierz