2017-05-22

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, znak Z.5151.59.2017.APW

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dnia 19 maja 2017 r. znak: Z.5151.59.2017.APW uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr Or.6733.5.2017 dla inwestycji, której przedmiotem jest „Zagospodarowanie centrum miejscowości Jasionówka” na nieruchomości położonej w Jasionówce ozn. nr geod. 142/8, 142/9, 142/11 i 142/13 obręb Jasionówka, gm. Jasionówka.

Załączniki

  Obwieszczenie Z.515...9.05.2017.pdf 112,65 KB (pdf) szczegóły pobierz