2017-12-12

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5152.406.2017.MU

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. 3 Maja 15, przyłącza ciepłowniczego do węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 11A, fragmentu kanalizacji deszczowej oraz demontażu fragmentu kanalizacji deszczowej, kanałowej sieci ciepłowniczej i rozbiórce studzienki ciepłowniczej na działkach nr 1632/1, 4732/16, 4732/1, 4732/19, 5243 w Bielsku Podlaskim, zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym opracowanym przez mgr inż. Krzysztofa Ołdyńskiego z 22 lutego 2017 r. stanowiącym załącznik do pozwolenia PWKZ z dnia 29 czerwca 2016 r., znak: Z.5152.150.2017.MU.

Załączniki

  Obwieszczenie Z.515...2.12.2017.pdf 111,73 KB (pdf) szczegóły pobierz