2017-10-17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak S.5152.223.2017.PK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej SN-20kV i nN-0,4 kV na dz. nr ewid. 115, 67/4, 122, 68/3, 72/2, 72/1, 73/16, 64, 63, 62/1, 61/2, 50/16, 50/21, 49/27, 49/5, 49/21, 73/12, 73/10, 73/9, 73/8, 13, 14/5, 14/6, 15/4, 15/5, 15/7, 15/3, 16/3, 116, 17/8, 73/22, 18/11, 15/2, 33/11, 37/8, 50/26 20/1, 21/11, 504, 22/14, 23/2, 24, 25, 117, 26, 27/7, 28/2, 29, 30, 32/1, 33/10, 33/15, 118, 34/3, 37/24, 37/9, 37/10, 37/12, 38, 39/10, 39/9, 40/1 w miejscowości Serwy, gm. Płaska.

Załączniki

  Obwieszczenie S.515...0.10.2017.pdf 89,26 KB (pdf) szczegóły pobierz