Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5152.97.2018.JT
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na prowadzenie robót
budowlanych w Siemiatyczach
20.04.2018 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu gromadzenia dowodów, znak Z.5152.97.2018.JT
Obwieszczenie o zakończeniu gromadzenia dowodów i materiałów
w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Siemiatyczach
13.04.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5152.62.2018.JT
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na prowadzenie robót
budowlanych w Siemiatyczach
10.04.2018 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu gromadzenia dowodów, znak Z.5152.95.2018.JT
Obwieszczenie o zakończeniu gromadzenia dowodów i materiałów
w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Siemiatyczach
09.04.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5152.95.2018.JT
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Siemiatyczach
05.04.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5152.97.2018.JT
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
w Siemiatyczach
27.03.2018 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu gromadzenia dowodów, znak Z.5152.62.2018.JT
Obwieszczenie o zakończeniu gromadzenia dowodów i materiałów
w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót
budowlanych w Siemiatyczach
27.03.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5152.21.2018.JT
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na prowadzenie robót
budowlanych w Siemiatyczach
20.03.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5152.62.2018.JT
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Siemiatyczach
20.03.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5152.8.2018.MU
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na prowadzenie robót
budowlanych
16.03.2018 więcej