Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.406.2017.MU
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Bielsku Podlaskim
04.01.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5143.157.2017.MP
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Siemiatyczach na usunięcie drzew
rosnących w Siemiatyczach
18.12.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5152.406.2017.MU
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Bielsku Podlaskim
12.12.2017 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak Z.5143.157.2017.MP
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew rosnących w
Siemiatyczach
04.12.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5143.185.2017.MP
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w
Sokółce przy ul. Grodzieńskiej 22 i 24
24.11.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak S.5152.223.2017.AE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
administracyjne na prowadzenie robót budowlanych w miejscowości
Serwy
10.11.2017 więcej
Obwieszczenie o planowanych oględzinach, znak Z.5143.157.2017.MP
Obwieszczenie o planowanych oględzinach drzew rosnących w
Siemiatyczach w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
ich usunięcia
31.10.2017 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.358.2017.MU
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Bielsku Podlaskim
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak S.5152.223.2017.PK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
dotyczącego wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
polegających na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej
17.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5143.157.2017.MP
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew rosnących w
Siemiatyczach
10.10.2017 więcej
12345