Lista artykułów

Nazwa artykułu
Majątek zużyty i zbędny
Ogłoszenia o możliwości nieodpłatnego przekazania, darowizny
lub sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku
10.10.2016 więcej
Majątek
Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku
05.10.2016 więcej