2015-12-08

Kierownictwo urzędu

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

dr hab. Małgorzata Dajnowicz
profesor UwB

tel. 85 74 12 332

 

Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Anetta Ejdulis

tel. 85 74 12 332 wew. 33

email: aejdulis@wuoz.bialystok.pl

 

Kierownik Delegatury w Łomży

Bolesław Gadawski

tel. 86 21 63 408

email: del.lomza@wuoz.bialystok.pl