2015-12-22

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (dalej BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

MENU GŁÓWNE

Głównym elementem, wykorzystywanym w celu odszukania informacji w BIP jest menu główne, czyli kolumna z przyciskami znajdująca się po lewej stronie ekranu. Menu główne podzielone jest tematycznie na działy, na które składają się kolejne pozycje, prowadzące bezpośrednio do treści podstrony BIP lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

DOKUMENTY

Dokument zamieszczony w BIP zawiera:

  • informację kto i kiedy wprowadził informację do BIP,
  • informację kto i kiedy sporządził dany dokument,
  • informację o dacie publikacji (aktualizacji) dokumentu.

 

Dokument znajdujący się na stronie BIP można wydrukować lub pobrać jako plik w formacie PDF. Ikona dokumentu PDF oznacza, że dany dokument można (klikając na ikonę): otworzyć  i wydrukować, zapisać dokument na dowolny informatyczny nośnik danych oraz bezpośrednio wydrukować.

Dokumenty zamieszczony na stronie BIP mogą zawierać odnośniki do załączników w formie plików PDF (np. treści obwieszczeń). Jeśli nie będzie można wyświetlić danego załącznika, to należy zainstalować na komputerze właściwe narzędzie, które to umożliwi np. przeglądarkę plików Acrobat Reader (pliki: .pdf)

WYSZUKIWARKA

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu. Pole wyszukiwarki znajduje się w prawym górnym rogu każdej strony Biuletynu. Aby skorzystać z wyszukiwarki BIP należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Szukaj”, po czym wyświetli się lista znalezionych dokumentów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się