Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Usunięcie drzew - zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
23.01.2018 więcej
Usunięcie drzew i krzewów - parki i ogrody
Wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z
nieruchomości/części nieruchomości będącej wpisanym do
rejestru zabytków parkiem/ogrodem/inną formą zaprojektowanej
zieleni
23.01.2018 więcej
Usunięcie drzew i krzewów - zezwolenie
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
23.01.2018 więcej
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
21.09.2017 więcej
Przemieszczenie zabytku ruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego
16.12.2016 więcej
Ocena czasu powstania zabytku
Wydanie oceny czasu powstania zabytku/przedmiotu o cechach
zabytku
16.12.2016 więcej
Dotacje na prace przy zabytku
Udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku
16.12.2016 więcej
Zalecenia konserwatorskie
Wydanie zaleceń konserwatorskich
27.02.2016 więcej
Podejmowanie innych działań przy zabytkach
Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy
zabytkach
27.02.2016 więcej
Poszukiwanie zabytków
Wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków
27.02.2016 więcej
12