Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
20.09.2017 więcej
Przemieszczenie zabytku ruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego
16.12.2016 więcej
Ocena czasu powstania zabytku
Wydanie oceny czasu powstania zabytku/przedmiotu o cechach
zabytku
16.12.2016 więcej
Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z zabytku
Oświadczenie o posiadanym prawie/tytule prawnym do korzystania z
zabytku
02.08.2016 więcej
Podejmowanie innych działań przy zabytkach
Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy
zabytkach
02.08.2016 więcej
Usunięcie drzew/krzewów
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
02.08.2016 więcej
Podział zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego
02.08.2016 więcej
Poszukiwanie zabytków
Wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków
02.08.2016 więcej
Prace/badania konserwatorskie, restauratorskie, architektoniczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac/badań konserwatorskich,
restauratorskich, architektonicznych
02.08.2016 więcej
Badania archeologiczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
02.08.2016 więcej
12