Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Usunięcie drzew i krzewów - zezwolenie
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
26.01.2018 więcej
Usunięcie drzew i krzewów - parki i ogrody
Wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z
nieruchomości/części nieruchomości będącej wpisanym do
rejestru zabytków parkiem/ogrodem/inną formą zaprojektowanej
zieleni
26.01.2018 więcej
Usunięcie drzew - zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
26.01.2018 więcej
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
20.09.2017 więcej
Przemieszczenie zabytku ruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego
16.12.2016 więcej
Ocena czasu powstania zabytku
Wydanie oceny czasu powstania zabytku/przedmiotu o cechach
zabytku
16.12.2016 więcej
Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z zabytku
Oświadczenie o posiadanym prawie/tytule prawnym do korzystania z
zabytku
02.08.2016 więcej
Podejmowanie innych działań przy zabytkach
Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy
zabytkach
02.08.2016 więcej
Usunięcie drzew/krzewów
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
02.08.2016 więcej
Podział zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego
02.08.2016 więcej
12