Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Usunięcie drzew i krzewów - zezwolenie
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
22.01.2018 więcej
Usunięcie drzew i krzewów - parki i ogrody
Wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z
nieruchomości/części nieruchomości będącej wpisanym do
rejestru zabytków parkiem/ogrodem/inną formą zaprojektowanej
zieleni
22.01.2018 więcej
Usunięcie drzew - zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
22.01.2018 więcej
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
01.09.2017 więcej
Włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków
Włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków
11.08.2016 więcej
Ocena czasu powstania zabytku
Wydanie oceny czasu powstania zabytku/przedmiotu o cechach
zabytku
05.01.2016 więcej
Prace konserwatorskie/restauratorskie w zakresie zabytkowej zieleni
Prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich w zakresie
zabytkowej zieleni lub konserwacji zabytkowych parków lub innych
form zabytkowej zieleni
05.01.2016 więcej
Dotacje na prace przy zabytku
Udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku
31.12.2015 więcej
Zmiana przeznaczenia/sposobu korzystania z zabytku
Wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia/sposobu korzystania z
zabytku
31.12.2015 więcej
Umieszczanie na zabytku urządzeń/tablic/reklam oraz napisów
Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń
technicznych/tablic/reklam oraz napisów
31.12.2015 więcej
123