Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2017
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2017
07.06.2017 więcej
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2016
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2016
08.04.2016 więcej
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2015
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2015
30.12.2015 więcej
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2014
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2014
30.12.2015 więcej
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2013
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2013
30.12.2015 więcej
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2012
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2012
30.12.2015 więcej
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2011
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2011
30.12.2015 więcej
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2010
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2010
30.12.2015 więcej
Wykaz udzielonych dotacji w latach 2006-2009
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w latach
2006-2009
30.12.2015 więcej
Wykaz udzielonych dotacji w roku 2005
Wysokość dotacji/refundacji przyznanych przez Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w roku 2005
30.12.2015 więcej