2015-12-15

Regulamin udzielania dotacji

Regulamin udzielania przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Załączniki

  Zarządzenie w spra...017.01.02.pdf 517,14 KB (pdf) szczegóły pobierz