DRUKUJ
2016-12-16

Przemieszczenie zabytku nieruchomego lub
przeniesienie zabytku ruchomego

Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego lub przeniesienie zabytku ruchomego