Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie- Tykocin
Obwieszczenie Tykocin, budowa linii kablowych, sprostowanie
omyłki
16.10.2019 więcej
Soce- budowa kładki, obwieszczenie
Soce- budowa kładki, obwieszczenie
15.10.2019 więcej
Obwieszczenie - Kruszyniany- sprostowanie
Obwieszczenie- Kruszyniany sprostowanie, rozbiórka przyłączy
napowietrznych, przewodów sieci elektroenergetycznej
napowietrznej oraz odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej
doziemnej
06.09.2019 więcej
Obwieszczenie- Ryboły, budowa sieci elektroenergetycznej
Obwieszczenie- Ryboły, budowa sieci elektroenergetycznej
27.08.2019 więcej
Kruszyniany- Obwieszczenie
Obwieszczenie- Kruszyniany, rozbiórka przyłączy
napowietrznych, przewodów sieci elektroenergetycznej
napowietrznej oraz odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej
doziemnej
07.08.2019 więcej
Obwieszczenie Kruszyniany
Obwieszczenie- Kruszyniany, budowa przyłączy kablowych
zapomiarowych oraz przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego
06.08.2019 więcej
Obwieszczenie- Ryboły
składającej się z linii kablowych SN-15kV, kontenerowych
stacji transformatorowych, linii kablowych nn-0,4kV, przebudowie
linii napowietrznej nn-0,4kV, złączy kablowych nn-0,4kV,
przyłączy kablowych nn-0,4kV, przyłączy kablowych WLZ
nn-0,4kV, przyłączy napowietrznych podpartych nn-0,4kV
22.07.2019 więcej
Obwieszczenie- Kruszyniany
Obwieszczenie- Kruszyniany, rozbiórka przyłączy
napowietrznych, przewodów sieci elektroenergetycznej
napowietrznej oraz odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej
doziemnej
10.07.2019 więcej
Obwieszczenie Kruszyniany
Obwieszczenie- Kruszyniany, budowa przyłączy kablowych
zapomiarowych oraz przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego
10.07.2019 więcej
Obwieszczenie- Jałówka
Obwieszczenie- Jałówka, budowa przyłączy kablowych
zapomiarowych oraz przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego
24.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się