Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, znak R.5140.81.2015.KN
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie
wyjaśnienia treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków dnia 15 stycznia 1957 r. Kult.V-2b-3-83-57
05.01.2016 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, znak R.5140.81.2015.KN
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do
rejestru zabytków "terenu części powiatowego miasta Bielsk
Podlaski"
30.12.2015 więcej
12345