Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak R.5140.31.2017.KN
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wyjaśnienia treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Suwałkach z dnia 30 marca 1990 r. l. dz. Kl. WKZ
534)807)d)90
26.05.2017 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, znak Z.5174.10.2017.JK
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych w
Michałowie oraz w Topolanach
26.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, znak Z.5151.59.2017.APW
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 19 maja 2017 r.
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Nr Or.6733.5.2017
22.05.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak RN.5130.44.2013.RS
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wyjaśnienia treści decyzji dotyczącej wpisania do
rejestru zabytków Kanału Augustowskiego
12.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5152.82.2017.MU
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia z dnia 8 maja 2017 r. na
prowadzenie robót budowlanych w Siemiatyczach
09.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5152.81.2017.MU
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia z dnia 8 maja 2017 r. na
prowadzenie robót budowlanych w Siemiatyczach
09.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania, znak Z.5174.10.2017.JK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń
technicznych w Michałowie oraz Topolanach
05.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak Z.5152.489.2016.MU
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19 kwietnia 2017 r., znak:
Z.5152.489.2016.MU zmieniającej pozwolenie Z.5152.489.2016.MU z
dnia 1 lutego 2017 r. na prowadzenie robót budowlanych
28.04.2017 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.82.2017.MU
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 9C, Pałacowej 17B,
11-go Listopada 20, 11-go Listopada 45B, 11-go Listopada 45C w
Siemiatyczach
21.04.2017 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.81.2017.MU
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych a
osiedlach Centrum, Tarasy I i Tarasy II w Siemiatyczach
21.04.2017 więcej