Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5152.81.2017.MU
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia z dnia 8 maja 2017 r. na
prowadzenie robót budowlanych w Siemiatyczach
09.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania, znak Z.5174.10.2017.JK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń
technicznych w Michałowie oraz Topolanach
05.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak Z.5152.489.2016.MU
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19 kwietnia 2017 r., znak:
Z.5152.489.2016.MU zmieniającej pozwolenie Z.5152.489.2016.MU z
dnia 1 lutego 2017 r. na prowadzenie robót budowlanych
28.04.2017 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.82.2017.MU
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 9C, Pałacowej 17B,
11-go Listopada 20, 11-go Listopada 45B, 11-go Listopada 45C w
Siemiatyczach
21.04.2017 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.81.2017.MU
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych a
osiedlach Centrum, Tarasy I i Tarasy II w Siemiatyczach
21.04.2017 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.489.2016.MU
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie zmiany pozwolenia Z.5152.489.2016.MU z dnia 1 lutego 2017
r. na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie
sieci elektroenergetycznej napowietrznej na kablową w Bielsku
Podlaskim
04.04.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak Z.5152.82.2017.MU
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 9C, Pałacowej 17B,
11-go Listopada 20, 11-go Listopada 45B, 11-go Listopada 45C w
Siemiatyczach
28.03.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak Z.5152.81.2017.MU
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na
osiedlach Centrum, Tarasy I i Tarasy II w Siemiatyczach
28.03.2017 więcej
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, znak Z.5152.35.2017.APW
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w Sokółce przy ul.
Wyszyńskiego 4
24.03.2017 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.35.2017.APW
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
dotyczące budynku położonego przy ul. Wyszyńskiego 4, 16-100
Sokółka
03.03.2017 więcej
12345