Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji, znak S.5152.223.2017.AE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
administracyjne na prowadzenie robót budowlanych w miejscowości
Serwy
10.11.2017 więcej
Obwieszczenie o planowanych oględzinach, znak Z.5143.157.2017.MP
Obwieszczenie o planowanych oględzinach drzew rosnących w
Siemiatyczach w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie
ich usunięcia
31.10.2017 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.358.2017.MU
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Bielsku Podlaskim
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak S.5152.223.2017.PK
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
dotyczącego wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
polegających na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej
17.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5143.157.2017.MP
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew rosnących w
Siemiatyczach
10.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5152.358.2017.MU
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Bielsku Podlaskim
29.09.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, znak Z.5151.97.2017
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 11 sierpnia 2017 r.,
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w obrębie Kruszyniany, gm. Krynki
16.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, znak Z.5151.95.2017.JK
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 08 sierpnia 2017 r.
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego Urzędowi Gminy Juchnowiec Kościelny, dla
inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci
elektroenergetycznej SN 15kV z infrastrukturą techniczną
09.08.2017 więcej
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o wpisaniu do rejestru, znak R.5140.31.2017.KN
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 30
marca 1990 r. l. dz. Kl. WKZ 534)807)d)90
02.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5174.10.2017.JK
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia z dnia 13 czerwca 2017 r. na
umieszczenie paneli fotowoltanicznych oraz instalacji solarnych
na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Topolanach
14.06.2017 więcej