Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, znak Z.5152.358.2017.MU
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
Bielsku Podlaskim
29.09.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, znak Z.5151.97.2017
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 11 sierpnia 2017 r.,
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w obrębie Kruszyniany, gm. Krynki
16.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, znak Z.5151.95.2017.JK
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 08 sierpnia 2017 r.
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego Urzędowi Gminy Juchnowiec Kościelny, dla
inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci
elektroenergetycznej SN 15kV z infrastrukturą techniczną
09.08.2017 więcej
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o wpisaniu do rejestru, znak R.5140.31.2017.KN
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 30
marca 1990 r. l. dz. Kl. WKZ 534)807)d)90
02.08.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5174.10.2017.JK
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia z dnia 13 czerwca 2017 r. na
umieszczenie paneli fotowoltanicznych oraz instalacji solarnych
na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Topolanach
14.06.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak R.5140.31.2017.KN
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wyjaśnienia treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Suwałkach z dnia 30 marca 1990 r. l. dz. Kl. WKZ
534)807)d)90
26.05.2017 więcej
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania, znak Z.5174.10.2017.JK
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych w
Michałowie oraz w Topolanach
26.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, znak Z.5151.59.2017.APW
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 19 maja 2017 r.
uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego Nr Or.6733.5.2017
22.05.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak RN.5130.44.2013.RS
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wyjaśnienia treści decyzji dotyczącej wpisania do
rejestru zabytków Kanału Augustowskiego
12.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia, znak Z.5152.82.2017.MU
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia z dnia 8 maja 2017 r. na
prowadzenie robót budowlanych w Siemiatyczach
09.05.2017 więcej
12345