Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zawiadomienie o zamiarze włączenia do WEZ
Białystok, ul. Piasta 146, dom- Zawiadomienie o zamiarze
włączenia do WEZ
10.09.2021 więcej
gm.Płaska- obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na prowadzenie robót bud
gm.Płaska- obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na prowadzenie
robót bud
23.08.2021 więcej
Supraśl- zawiadomienie o zamiarze włączenia do WEZ
Supraśl- zawiadomienie o zamiarze włączenia do WEZ
19.08.2021 więcej
Konarzyce i Andrzejki g. Łomża - obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Konarzyce i Andrzejki g. Łomża - obwieszczenie o wydaniu
postanowienia
17.08.2021 więcej
Topolany- obwieszczenie o wydaniu decyzji
Topolany bud. elektroenerg. sieci napow.-kabl obwieszczenie o
wydaniu decyzji
13.08.2021 więcej
Krynki, część miasta, budowa i rozbiórka PGE, obwieszczenie
Krynki, część miasta, budowa i rozbiórka PGE, obwieszczenie
09.08.2021 więcej
Płaska- zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania
Płaska- budowa sieci energetycznej- zawiadomienie o wszczęciu i
zakończeniu postępowania
27.07.2021 więcej
Głuszyn- zawiadomienie o zamiarze włączenia do WEZ
Głuszyn- cmentarz staroobrzędowców zawiadomienie o zamiarze
włączenia do WEZ
21.06.2021 więcej
Polkowo- zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Polkowo, g. Sztabin- zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
10.06.2021 więcej
Grabowo gm. Grabowo - zawiadomienie o wyłączeniu z WEZ
Grabowo gm. Grabowo - zawiadomienie o wyłączeniu z WEZ
17.05.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się