Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zażalenie na postanowienie, znak R.5140.81.2015.KN
Zażalenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 lutego
2016 r. l.dz. G.P 670.7.2012 na postanowienia Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 11
lutego 2016 r. l.dz. R.5140.81.2015.KN
01.03.2016 więcej
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o wpisaniu do rejestru, znak R.5140.81.2015.KN
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o wpisaniu
do rejestru zabytków terenu części powiatowego miasta Bielska
Podlaskiego w województwie białostockim
12.02.2016 więcej
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak R.5140.4.2016.KN
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyjaśnienia
treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1
września 1977 r. l.dz. KL.WKZ-5340/22/77
12.02.2016 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, znak R.5140.81.2015.KN
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie
wyjaśnienia treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków dnia 15 stycznia 1957 r. Kult.V-2b-3-83-57
05.01.2016 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, znak R.5140.81.2015.KN
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do
rejestru zabytków "terenu części powiatowego miasta Bielsk
Podlaski"
30.12.2015 więcej
1234