Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak Z.5152.81.2017.MU
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na
osiedlach Centrum, Tarasy I i Tarasy II w Siemiatyczach
28.03.2017 więcej
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, znak Z.5152.35.2017.APW
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w Sokółce przy ul.
Wyszyńskiego 4
24.03.2017 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania, znak Z.5152.35.2017.APW
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
dotyczące budynku położonego przy ul. Wyszyńskiego 4, 16-100
Sokółka
03.03.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak Z.5152.35.2017.APW
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
dotyczące budynku położonego przy ul. Wyszyńskiego 4, 16-100
Sokółka
17.02.2017 więcej
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o wpisaniu do rejestru, znak R.5140.37.2016.KN
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 listopada 1985 r.
l.dz. Kl.WKZ 534/436/d/85
02.08.2016 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, znak R.5140.37.2016.KN
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
prowadzonego w sprawie wyjaśnienia treści decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 28 listopada 1985 r.
22.06.2016 więcej
Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania, znak R.5140.37.2016.KN
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyjaśnienia
treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 28
listopada 1985 r.
18.05.2016 więcej
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o wpisaniu do rejestru, znak RN.5130.44.2013.RS
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 9
lutego 1979 r. l.dz. KL.WKZ-534-5-d-79
13.05.2016 więcej
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o wpisaniu do rejestru, znak R.5140.4.2016.KN
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia treści decyzji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 1 września 1977 r.
l.dz. KL.WKZ-5340/22/77
15.04.2016 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, znak R.5140.4.2016.KN
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie
wyjaśnienia treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z dnia 1 września 1977 r. l.dz. KL.WKZ-5340/22/77
09.03.2016 więcej
1234